Akoestisch specialist inschakelen

Dit artikel gaat over het inschakelen van een akoestisch specialist. We geven een antwoord op de vraag wanneer dat een goed idee is. Maar eerst wat is akoestiek precies en waarbij kan AKMA akoestiek helpen?

Wat is akoestiek

We praten bij akoestiek over de nagalm en klank van geluid. Geluid is het resultaat van zich voortplantende trillingen. Vaak zal dat via lucht zijn, maar niet per se. Het woord akoestiek komt van het Franse woord acoustique. En dat woord vind zijn wortels in het Grieks. Het Griekse bijvoeglijk naamwoord akoustikós betekent het horen betreffend. Men zegt dat een ruimte een slechte akoestiek heeft, als de nagalm en klank in de ruimte niet passen bij het type gebruik. Aan een schoolklas worden andere eisen gesteld dan aan een concerthal. De akoestiek van een ruimte hangt af van de terugkaatsing en absorptie van geluid door wanden, objecten in en de omvang van de ruimte. Het materiaal waarmee de wanden en objecten zijn afgewerkt, speelt een cruciale rol bij de terugkaatsing en absorptie. Veel terugkaatsing heeft tot gevolg dat geluid lang nagalmt.

Wat zijn de gevolgen van een slechte akoestiek

Veel tijd verblijven in een ruimte met veel nagalm kan leiden tot concentratieverlies, vermoeidheid, stress en zelfs gehoorverlies. Als we kijken naar een woning, dan is nagalm in het toilet en de badkamer normaal. We brengen daar weinig tijd door en daarom accepteren we dat daar. Maar veel nagalm in de woonkamer wordt als behoorlijk vervelend ervaren. Activiteiten als een gesprek voeren, naar muziek luisteren of televisie kijken en eten worden erg vervelend en vermoeiend. In plaats van dat je in een woonkamer met plezier verblijft, begint iedereen die ruimte te vermijden. Als we praten over een kantooromgeving, dan tast een slechte akoestiek de productiviteit aan. Medewerkers kunnen zelfs ziek worden en thuis blijven. Voorkomen is beter dan genezen en dus is een akoestisch specialist inschakelen bij een slechte akoestiek aan te bevelen.

Acoustic engineering

In de vorige paragraaf hebben we aangegeven dat een slechte akoestiek niet alleen vervelend is, maar ook gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Acoustic engineering (akoestische techniek) houdt zich bezig met de akoestiek, geluid en trillingen. Die technici zijn gespecialiseerd in het ontwerpen, analyseren en controleren van geluid. Zij passen allerlei technieken toe om de gewenste akoestiek in een ruimte te krijgen, zoals geluidsbarrières en -dempers, maar ook reflecterende panelen voor een betere spreiding van het geluid. Bij probleemsituaties zo’n akoestisch specialist inschakelen, kan heel zinvol zijn.