Waartoe dient een Energielabel

Het slechtste energielabel is, G. Dat betekent dat een woonhuis met deze energielabel niet energiezuinig is. De letter van het energielabel wordt bepaald aan de hand van de mate van fossiele verbruik van energie in een woning. Dit wordt dan uitgedrukt in de hoeveelheid kilowattuur per vierkante meter per jaar.  De hoeveelheid fossiele energie bepaald de mate waarin een woonhuis energiezuinig is.  Het is dus zaak om ervoor te zorgen dat een woning zo min mogelijk fossiele energie verbruikt om zo een betere energielabel te krijgen. Fossiele energie komt voort uit het gebruiken van bijvoorbeeld kolen, olie en aardgas. Het beste energielabel is de A++ en is er dus heel weinig van de deze fossiele energiebronnen aanwezig in het woonhuis. Hierbij is er sprake van een groen en zeer zuinig energie verbruik. Daarnaast zijn er bouwtechnische aspecten die ook van invloed zijn op de norm van zo een energielabel. Isolaties en dubbeldik glas zijn enkele van  de maatregelen die genomen kunnen worden bij de bouw of renovatie  om minder energie te verbruiken.  

Oplevering met energielabel

Wanneer een woning verkocht, verhuurd of opgeleverd wordt, zal deze met een definitief energielabel opgeleverd moeten worden. Is deze niet beschikbaar zal de eigenaar van zo een woning of pand een boete opgelegd krijgen. In zulke gevallen is het dus verplicht dat de betreffende woning over een energielabel beschikt. Wil je een energielabel aanvragen, dan gebeurt dit nadat een energiedeskundige een opname van het woonhuis heeft gedaan. De energieadviseur volgt een bepaalde berekeningsmethode om een energieprestatieberekening te maken. Na het assessment, wordt door de energieadviseur een rapportage en een energielabel afgegeven aan de opdrachtgever. Eenmaal een energielabel gekocht, is deze 10 (tien) jaar geldig.  Dit zal ook vermeld worden op de betreffende energielabel.

Er zijn uitzonderingen op de verplichting tot een energielabel.  Dit zijn gebouwen die alleenstaand zijn en een oppervlakte hebben van minder dan 502 m. ook woningen of gebouwen die  niet een vol jaar gebruikt worden, minder dan 4 maanden wordt hier als norm gebruikt.  

Het is dus zaak om een energielabel te kopen, als uw woonhuis of pand deze nog niet heeft.